Wymagania dla UCO, specyfikacja

UCO to oleje i tłuszcze, które były wykorzystane do gotowania lub smażenia w przemyśle spożywczym, restauracjach, fast foodach oraz na poziomie indywidualnych konsumentów w gospodarstwach domowych. Katalog Odpadów (KO) klasyfikuje je jako odpady komunalne (odpady z gospodarstw domowych i podobne odpady handlowe, przemysłowe i instytucjonalne), w tym selektywnie zebrane frakcje, pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne). UCO uzyskiwany z oczyszczalni ścieków jest również uważany za materiał inny niż niebezpieczny o kodzie: 19 08 09 (mieszanina smarów i olejów z separacji oleju / wody zawierająca jadalny olej i tłuszcze).

Szacuje się, że obecnie około 90% olejów jadalnych i tłuszczów używanych w UE jest wytwarzanych z olejów roślinnych, podczas gdy w innych krajach takich jak np. Belgia wykorzystywane są stosunkowo duże ilości tłuszczów zwierzęcych. Według szacunków w Unii Europejskiej, potencjał zbiórki wynosi około 8 litrów UCO / mieszkańca / rok, co daje ok 4 mln. litrów rocznie.

 • Kwas palmitynowy 8,5% wag.
 • Kwas stearynowy 3,1% wag.
 • Kwas oleinowy 21,2% wag.
 • Kwas linolowy 55,2% wag.
 • Kwas linolenowy 5,9% wag.
 • Zawartość wody 1,9% wag.
 • Gęstość 0,91 g/cm3
 • Liczba zmydlenia 207 mgKOH/g
 • Liczba jodowa 83g I2/100g
 • Liczba kwasowa 3,6 mgKOH/g
 • Zawartość nadtlenków 23,1 mg/kg
 • Lepkość kinematyczna 4,2 mm2/s (40°C)
 • Zawartość nadtlenków 23,1 mg/kg
used cooking oil zbiórka tłuszczów z restauracji

Zbiórka UCO z przemysłu i gastronomii

Posiadamy punkty zbiórki w różnych częściach kraju, tam gdzie to możliwe, zlokalizowane w ruchliwych miejscach lub miejscach o łatwym dostępie. Dostarczamy urządzenia, do których wrzucasz pojemnik ze zużytym olejem roślinnym. Doradzamy przy zastosowaniu standardu EWABA w zakresie identyfikowalności.

certyfikacja iscc eu posmażalniczy olej uco juco

Handel UCO (import-export)

UCO jest jednym z najlepiej regulowanych towarów na świecie. Pełna identyfikowalność istnieje od momentu jej powstania (restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego lub domowe punkty zbiórki) do końca łańcucha w postaci wytwórców UCOME/HVO.

redcert eu uco ucome kwasy tłuszczowe

Certyfikaty UCO, zużytego oleju kuchennego

Brak wspólnego prawa powoduje dóże różnice w kwestii klasyfikacji odpadów. Proces certyfikacji ISCC EU, REDcert EU, 2BSvs, RSB umożliwia tworzenie łańcuchów wartości. W przypadku UCO, produkt ten w niektórych krajach jest zaliczany podwójnie ( double counting feedstock) w celu realizacji narodowych celów w zakresie OZE.